3. 8. 2017.

Jedinstveni sajt jedinstvenog ministra

vulin.rs

Sajt je u Srbiji nekako postao - jedinstven fenomen.

Moja dilema ovde jeste da li je autoru teksta jasno šta obuhvata semantičko polje reči - jedinstven, ili je upotrebio `intuitivno`, možda zbog toga što `lepše zvuči`.

Reči u kratkom tekstu uvoda biraju se tako da skrenu pažnju čitaoca, i ovaj je moju zaista odmah osvojio. Moram da se zapitam zašto je sajt - jedinstven?
S obzirom da je u pitanju uvod čija je funkcija  - predstavljanje/namera/svrha postavljanja sajta, ova reč se mora jasno pročitati. Zašto je, dakle, izabrana upečatljiva sintagma - `jedinstveno mesto`, a ne, recimo, sinonimna - `jedino mesto`? Ima li `jedinstveno` (čije značenje može i ne mora da se poklapa sa jedino), neka plus značenjа i šta nam, budući da predstavlja vlasnika sajta, govori o njegovom doživljaju samog sebe i sajta?

Ministar na svom sajtu ne može upotrebiti reč jedino, jer bi bila netačna. Znamo da svi kanali javnog informisanja više nego često obaveštavaju građanstvo o ministrovim aktivnostima, zahtevima, idejama i stavovima. Ne čine to kritički tako da slika ministra u javnosti počiva isključivo na njegovim delima i rečima koje mediji prenose. Ali to ministru, očigledno, nije dovoljno.

Njemu je potrebno - jedinstveno mesto. Šta, zapravo, znači reč jedinstveno? Jedinstveno je ono što se kao jedino kvalifikuje ne zbog potpunog odsustva drugih istih ili veoma sličnih pojava, već zbog svojih, najčešće pozitivnih, osobina. `Jedinstveno` implicira izvanredno, posebno, osebujno, izuzetno, specifično, fenomenalno, nesvakidašnje; `jedinstveno` angažuje očekivanja čitaoca u vezi sa nekim nesvakidašnjim iskustvom. Ova reč, takođe, mobiliše volju da vršimo procenu, što i inače vrlo rado činimo.

Kako vidimo, dosta je razloga koji `jedinstveno` kvalifikuju kao bolji izbor od - jedino. Ja bih je isto upotrebila da, recimo, hoću da skrenem pažnju na ono što radim.

Zanimljivo da je ona ovde atribut uz imenicu sajt, što funkcioniše dvojako - šalje poruku, tj. uverava o kvalitetu samog sajta, ali u isto vreme je odstupnica i zaštita autora od pretencioznosti, uobraženosti, megalomanije i sl. (neumesno je direktno reći da si jedinstven, ali je u svrhu marketinga poželjno to implicirati).

Sajt sa svoje tri stranice - Aktuelno, Video, Foto - prenosi identične informacije koje se mogu čuti, pročitati i videti na gotovo svim info portalima u zemlji: Obeležen Dan avijacije; Računamo na sebe i svoje stanovništvo - govor prilikom proslave koji je, takođe, emitovan na nacionalnim frekvencijama; migovi; stav o NATO...dakle, ništa jedinstveno u sadržaju. Video materijal i fotografije, takođe, preuzeti od medijskih kuća.

Neodmerenost, agresivnost i nediplomatičnost iz članka "Neshvatljiva politika koja finansira ustaškog pevača" jesu Vulinov specifikum, ali nisu jedinstvenost jer se uklapaju u nacionalističku, militantnu, ratno-hušačku politiku koja datira još iz devedestih, dok su njeni epigoni u Vladi, i u državi uopšte, sve samo ne malobrojni i jedinstveni.

Može li se onda, možda, ministrovo delovanje smatrati za jedinstveno? Ne bi trebalo, jer bi ono po definiciji moralo biti u skladu sa širokom platformom, državnom vojnom i spoljno-političkom strategijom, u čemu je uloga pojedinca organizaciona i egzekutivna, nikako samosvojna ili individualna jer bi takva bila katastrofalna za državu. Ukoliko se na to odnosi jedinstvenost ministra Vulina, što se zaista nameće kao mogući zaključak, budući da on očigledno oseća potrebu da svoje delovanje odvoji od delovanja Ministarstva odbrane, možemo sa razlogom biti zabrinuti, prvenstveno za spoljno-političke odnose. U komplikovanim međususedskim odnosima kakvi su ovi na Balkanu, svaka nesmotrenost zvaničnika, lični stavovi i agresivnost mogu izazvati samo negativne replike i biti okidač lančanih reakcija koje već decenijama vode destabilizaciji regiona i njegovom ekonomskom slabljenju.

Jedinstvena je i još jedna činjenica u vezi sa ministrom Vulinom, i on se zbog nje zaista može osećati izuzetno, u smislu izuzeto od osnovnih pravila i očekivanja zajednice u pogledu ustrojstva društvenog i političkog života. Jedinstven je fenomen da osoba koja nema apsolutno nikakvog vojnog iskustva, dobije poziciju ministra vojske!
Ovo je, međutim, primer jedinstvenosti sa negativnim implikacijama, a ne onaj na koji se u uvodnoj reči sajta misli. Zbog te činjenice ministar Vulin zaista može s punim pravom da se oseća jedinstveno.
Mi, već tradicionalno, poniženo, revoltirano i zabrinuto.

Den Braun za odrasle

Martina Baljak iz  KC LJUB i ja razgovaramao o knjizi "Praško groblje" Umberta Eka.